Полезно

Синантропни мухи

В профилактиката на чревни и някои други инфекциозни заболявания важен раздел…

Домашна муха

Обитават торища, отпадъци, умрели животни, хранителни продукти и др…

Кърлежи

Разпространяват се чрез домашни любимци (кучета и др.) или чрез дивата фауна в околностите.