Полезно

Кърлежи

Кърлежи

Разпространяват се чрез домашни любимци (кучета и др.) или чрез дивата фауна в околностите.

Кучешки кърлежи

Кучешки кърлежи

Кучешкият кърлеж е много обичаен, широко разпространен вид в тропическите и субтропическите региони, включително и в Средиземноморието.

Синантропни мухи

Синантропни мухи

В профилактиката на чревни и някои други инфекциозни заболявания важен раздел…