Полезно

Домашна муха

Домашна муха

Обитават торища, отпадъци, умрели животни, хранителни продукти и др…

Малка домашна муха

Малка домашна муха

Замърсява повърхността на мебели, кухненски съдове, стъклени изделия със…

Зимуващи видове мухи

Зимуващи видове мухи

Досаждат и безпокоят обитателите наесен и пролет, когато са в голямо количество…