Полезно

Синантропни мухи

В профилактиката на чревни и някои други инфекциозни заболявания важен раздел се явява борбата с мухите…

Домашна муха

Обитават торища, отпадъци, умрели животни, хранителни продукти и др…

Малка домашна муха

Замърсява повърхността на мебели, кухненски съдове, стъклени изделия със секрети от влажни капки…

Кърлежи

Разпространяват се чрез домашни любимци (кучета и др.) или чрез дивата фауна в околностите.