Полезно

Кучешки кърлежи

Кучешкият кърлеж е много обичаен, широко разпространен вид в тропическите и субтропическите региони, включително и в Средиземноморието.

Хлебарки

Доказано е че високата численост хлебарки в домовете предизвиква алергии на живущите…

Германска хлебарка

Биват пасивно транспортирани чрез багаж, при пренасяне и транспортиране на хранителни продукти (яйца и др.)…

Американска хлебарка

В настоящето време съществуват големи възможности за пренасяне от едно място на друго, нови за дадена област синантропни хлебарки…