Статии

Полезно е да знаете ...
Синантропни мухи

 

В профилактиката на чревни и някои други инфекциозни заболявания/ полиомиелит, епидемичен хепатит, епидемичен конюнктивит /важен раздел се явява борбата с мухите.

Биология
Мухите спадат към разред Diptera, подразред Cyclorapha. Обединени са в около 70 семейства, разпространени по цялото земно кълбо. Тези насекоми притежават изключително голяма екологична пластичност. Една част от тях обитават предимно извън населените места, а други наречени синантропни са тясно свързани с човека и и неговата дейност. Най обичайният синантропен вид е Musca domestica, която е ендофилен вид / постоянно влита в закрити помещения, магазини, ресторанти, кухни и др. /. Синантропните видове се срещат и сред представителите на родовете Musca, Calliphora, Sarcophaga, Fannia и др. Повечето синантропни мухи се хранят с хранителни продукти, а също и с различни отпадъци, екскременти на хора и домашни животни. Прелитайки от отпадъците на продуктите за хранене, мухите способстват за фекалното им замърсяване и за разпространението на редица заболявания / чревни инфекции /.
Мухите са насекоми с пълно превръщане, в своето развитие преминават 4 стадия: яйце, ларва, какавида и имаго. Развитието им става в гниещи отпадъци с различен произход . Женските отлагат яйца, от които се развиват ларви. Ларвите на домашната муха се развиват в битови отпадъци, в пресна тор на домашни животни – свински, говежди, конски, човешки и т.н. В кофите за отпадъци, в торта, в месни и рибни отпадъци се развиват и ларвите на сините, зелените месарки, голямата къщна и други видове мухи.
Местата на обитание на Musca domestica са тези помещения, където тя намира храна – жилища на човека, места за отглеждане на домашни животни и др. В топли слънчеви дни мухите са многочислени и на открито около кофи за боклук и хранилки на домашни животни. При захлаждане, облачност те прелитат в помещенията.
В нашата страна домашната муха се появява в края на Май и началото на Юни. Голямата и малката стайна муха излитат рано на пролет през топлите дни на Март и са преобладаващи видове до края на Юни. На есен отново се увеличава числеността на малката стайна муха. Зелената месарка се появява през Април – Май, синята – през Февруари – Март. През летните месеци числеността им се увеличава, като се запазва до късна есен.
За успешна борба със синантропните мухи, е редно да се ползват услугите на специализирани професионални фирми.

Домашна муха

file_234

 

Биология:

Пълна метаморфоза
Стадий яйце: 1-3 дни. Женската снася 600 – 2000 бели яйца в партиди по 100 – 150 яйца
Ларва (личинка): светлосиня, дължина около 10 мм, две изпъкналости, които подпомагат пълзенето
Стадий ларва: около една седмица; ларвата се развива в разлагащи се материи, като например екскременти
Какавида (пупа): затворена в цилиндричен по форма пупариум, кафяво оцветена
Стадий какавида: продължава 3-8 дни
Зрял индивид (имаго): торакс сив с 4 черни ивици
От яйце до имаго: развитието продължава 1-3 седмици
Максимален живот на имагото: 3 месеца; мъжките умират наскоро след чифтосването

Навици:

Обитават торища, отпадъци, умрели животни, хранителни продукти и др.
храна: екскременти, сладки материи и др.

Щети:

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол / контрол на вредителите /.

 

Малка домашна муха

 

Биология:

Пълна метаморфоза
Стадий яйце: 1-3 дни; женската снася 200-600 бели яйца в партида по 30-70 яйца всеки път
Ларва (личинка): кафява, с дължина около 8 мм; има странични издатъци, които подпомагат пълзенето
Стадий ларва: около една седмица; развитието става в гниещ субстрат като например фекалии
Какавида (пупа): затворена в цилиндричен по форма пупариум, кафяво оцветена
Стадий какавида: продължава 10-30 дни
Зрял индивид (имаго): торакс сиво оцветен, а коремче с 3 жълти ивици и триъгълни петна на гръбната страна
От яйце до имаго: развитието продължава 2-6 седмици
Максимален живот на имагото: женските живеят 3 месеца; мъжките умират скоро след чифтосването

Навици:

Малката домашна муха често обитава ферми за бройлери

обитава торища, сметища, трупове на животни, хранителни продукти
храна: фекалии, сладки субстрати

Щети:

Разпространява заболявания: пренася бактерии от сметища върху храната
Замърсява повърхността на мебели, кухненски съдове, стъклени изделия със секрети от влажни капки

Разпространение:

От сметищните контейнери, торища, обори, пасища, разпръснати разлагащи се субстрати и нечистотии и т.н.

Профилактика:

Добра хигиена
Плътно затваряне с капаци на кофи за смет и контейнери
Извозване на оборския тор от фермите, колкото е възможно по-скоро и поддържане на торищните ями добре покрити
Защитни мрежи срещу мухи, сенници, лентовидни завеси, летящи врати

Пестконтрол:

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол / контрол на вредителите /.

Зимуващи видове мухи

musca_autumnalis_hembra_cortijuela1

 

ЗИМУВАЩИ ВИДОВЕ МУХИ:

a. ПОЛЕНИЯ (Pollenia rudis Febr.)
б. ЕСЕННА ГОВЕЖДА МУХА(Musca autumnalis Deg.)
в. ЖЪЛТА МУХА (Thaumathomyia notata Mg)

Биология

Пълна метаморфоза

Развитието от яйце до имаго протича извън сградите
Поленията прилича на имагото на домашната муха, но е покрита с множество златисти космици на гърба и има пепелно-сиво коремче; дължина 8 мм
Есенната говежда муха прилича на домашната муха, но с различно жилкуване по крилата и черна ивица на гръбната страна; коремче жълтеникаво; дължина 6-7 мм;
Жълтата муха има блестящо жълт цвят с три черни лъскави ивици върху гръбната страна на торакса; има дължина 3 мм.

Навици:

наесен възрастните мухи навлизат вътре в сградите, за да презимуват
говежда муха и поленията предпочитат някои сгради за презимуване се явяват там всяка година
жълтите мухи презимува в бръшляна и други растения извън сградите

Щети:

Досаждат и безпокоят обитателите наесен и пролет, когато са в голямо количество

Разпространение:

От селските (пасищни) райони обикновено се разпространяват във високите сгради

Профилактика:

Запушване на всички възможни отвори и пролуки, откъдето проникват мухи
Преместване на бръшляните, заради жълтите мухи, както и други подобни пълзящи по стените растения,

Пест контрол

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол / контрол на вредителите /.

 

Кърлежи

Imagecat-tick[1]

 

ИКЗОДОВИ КЪРЛЕЖИ (Ixodidae)
ОБИКНОВЕН КЪРЛЕЖ(Голям,пасищен кърлеж) (Ixodes ricinus L.)
Биология
Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити на хора и животни от разред акари

Непълна метаморфоза

Развитие на този кърлеж вътре в сградите не е възможно, понеже е твърде сухо за тях.

Стадий яйце: продължава няколко седмици; женските снасят няколко хиляди жълтеникави яйца във влажна среда (така яйцата биват предпазени от изсъхване)

Стадий ларва / нимфа: продължава около 6 седмици, ако не намерят гостоприемник за смучене на кръв; ларвата / нимфата издържат на гладуване 1-2 години

Фаза имаго: мъжките са 2 мм, женските са 4 мм, но когато са напълно насмукани с кръв стават 11 мм; на цвят са сиви до ръждивокафяви; продължителността на живот на имагото е около 2 години

Навици:

предпочитани местообитания са гъста растителност от храсталаци и др., с относителна влажност повече от 80%

храна: кръв от бозайници, птици и влечуги; яйцата се снасят сред растителността; ларвата има 6 крака; нимфата и женското имаго се нуждаят от кръвосмучене

Щети

Обикновеният кърлеж пренася различни заболявания, Ку-треска и Лаймска болест

· При отстраняване на кърлежа от кожата, може да се скъса хоботчето, чрез което се е впил в нея. Това може да предизвика дразнене или инфектиране. Не бива да се анестезира с алкохол или трапезно олио. Ефективно е изваждането на кърлежа чрез пинсета и въртеливи движения

Разпространение

· Чрез домашни любимци (кучета и др.) или чрез дивата фауна в околностите

Профилактика

· Да се облича защитно облекло (дълги панталони, дълги ръкави) когато се посещават влажни гористи райони

Да се използват подходящи и регистрирани репеленти за откритите части на тялото при преминаване през влажни храсталаци, особено през периода от април до септември
Пест контрол

След всяка разходка с кучето в гористи и влажни места, да се проверява кучето и придружителя за наличие на икзодови кърлежи и да се отстраняват чрез въртеливо движение

Ако е необходимо, да се прилага регистриран продукт за контрол на кърлежите върху домашните любимци.
При всички останали случаи ползвайте услугите на професионални фирми.

Кучешки кърлежи

Rhipicephalus-sanguineus-female

 

Биология

Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити по хората и животните
Кучешкият кърлеж е много обичаен, широко разпространен вид в тропическите и субтропическите региони, включително и в Средиземноморието
Непълна метаморфоза
Развитието на кучешки кърлеж става изцяло вътре в постройките при условията на умерения климат
Стадий яйце : 3-8 седмици. Женските снасят няколко хиляди яйца в пукнатини и цепнатини на пода и тавана, в дървенията на постройки и др
Стадий ларва/нимфа: продължава около 4-9 седмици. Кръвосмученето от куче е задължително
СТадий имаго: когато е напълно насмукан с кръв е 8 мм, червено-кафяв на цвят. След копулация и след първото кръвосмучене, женската започва яйцеснасянето. Продължителността на живот на имагото е няколко години, може да гладува до 200 дни

Навици:

свободно живеещ вид в природата на тропически и субтропически райони; при условията на умерения климат се среща само в отопляеми сгради, където обитават едно или повече кучета

храна: смучат кръв от кучетата

Щети

По изключение се явява при хора
Кучешкият кърлеж пренася заболявания от куче на куче, болести като рикетсиоза може да зарази и хората
При отстраняване на кърлежа от кожата може да се скъса хоботчето, чрез което се е впил в нея; не бива да се анестезира с алкохол или трапезно олио; ефективно е изваждането на кърлежа чрез специална пинсета и въртеливо движение

Разпространение

Чрез кучетата, по време на ваканция с каравани, или палатки и др. в района на Средиземноморието

Профилактика

Периодично да се проверяват кучетата за наличие на кърлежи
Когато се открият кърлежи, да се посети ветеринарен лекар

Пест контрол

Отстраняване на кърлежите чрез въртеливи движения
Когато е необходимо, да се използва регистриран продукт за контрол на кърлежите по домашни любимци
В местообитания с кърлежи е необходимо да се проверяват пукнатини и цепнатини и да се третират с инсектицид с остатъчно действие; да не се пропуснат при обработка и таванските помещения
Внимателно да се инспектират резултатите от третирането: ако е необходимо да се проведе повторно третиране
Проверяване на всички места, където кучетата имат достъп

Проследяване

Профилактични мерки и контрол

Хлебарки

hlebarki

 

У нас: 4 вида синантропни /живеещи с човека/ хлебарки:

Кафява /германска/ – най-широко разпространена, предимно в домовете /кухните/;

Черна /ориенталска/- предимно в мазета и подпокривни пространства, абонатни станции и канализация;

Американска – изискваща по висока температура и заселваща топли мазета, абонатни станции, канални колектори, канализация;

Мебелна – най-слабо разпространена у нас.

Женската носи на края на коремчето си кокон /оотека/ с яйца чийто брой е различен за различните видове. Коконът се оставя на тъмно, топло и влажно място и когато съзрее от него излизат нимфите /малките хлебарки/.Времето за развитие на яйцата в кокона зависи от условията на околната среда – температура, влажност, хранителна база и е средно 21 дни за кафявата хлебарка. Това означава че на всеки три седмици популацията се увеличава с 58, колкото са яйцата в кокона. За около 60 дни те достигат полова зрялост, като половината от тях са женски и отново оплодени с по 58 яйца. Хлебарките са изключително подвижни насекоми, придвижват се и разселват много бързо, като наличието на нокътчета и вендузки на краката им дава възможност за пълзене по вертикални и хоризонтални повърхности надолу с главата. Хлебарките са всеядни – хранят се с всякакви органични материи, включително с екскременти и трупове на умрели насекоми и други животни. Пълзят по хранителни продукти като при това ги повреждат и контаминират със слюнка и екскременти. Това определя и тяхното епидемиологично значение. От тялото на кафяви хлебарки са изолирани 40 вида причинители на инфекциозни заболявания /салмонелози, дизентерия, полиомиелит и много др., / в правото им черво са намерени яйца на 12 вида паразити /тении, дребни глисти, цисти на ламблии, амеби и др./.Доказано е че високата численост хлебарки в домовете предизвиква алергии на живущите, особено при малките деца, причинена от феромоните които отделят през жизнения си цикъл. Съобщава се за случаи на ухапвания на спящи хора, малки деца и кърмачета от черни хлебарки.

Ориенталска хлебарка

oriental_cockroach_life_stages[1]

 

Биология

Женските снасят през своя живот около 8 оотеки (яйчни капсули)
Оотека: няма набраздявания върху хитиновата обвивка; яйчната капсула има размери 10х5х3 мм и съдържа около 16 яйца
Инкубационен период: 44 дни при температура 30 °C, 80 дни – при 20 °C; оотеките се полагат след около 5 дни
Нимфи: приличат на зрелите (имаго), но са без крила; по време на своето развитие линеят 7-10 пъти
Стадий нимфа продължава при мъжките около 5 месеца при температура 30 °C, а при женските – 9 месеца
Зрял индивид (имаго): синкаво-черно на цвят до тъмнокафяво: дължина 21-28 мм (без антените); женските имат много къси крила; крилата при мъжките индивиди са по-дълги, но те не могат да летят
От яйце до имаго развитието продължава 6 месеца при температура 30 °C; повече от една година при температура по-ниска от 25 °C
Продължителност на живот на имагото: 2 месеца при температура 30 °C; 9 месеца при 20 °C
Навици:
нощна активност; не могат да се катерят добре върху гладки повърхности
всеядни, ядат даже хартия, кожа и др.; могат да преживеят гладни до 3 седмици
оптимална температура около 25 °C
убежища: тъмни, влажни и по-хладни местообитания, отколкото при германската хлебарка, в места където да пропълзят в мазетата и канализация
Пренасят патогенни микроорганизми и отделят неприятна миризма от дорзалните жлези

Щети

Замърсяват храната; пренасят бактерии и дребни кърлежи; пренасят патогенни микроорганизми, например салмонела (Salmonella)
Издават неприятна миризма чрез своите дорзални жлези

Разпространение

Разпространяват се в съседни местообитания
Биват пасивно транспортирани чрез багаж, при пренасяне и транспортиране

За отстраняването им ползвайте професионални услуги!

Германска хлебарка

Bllattela germanica

 

Биология

Женските снасят през живота си около 7 оотеки или яйчни капсули.

Оотека: набраздяванията върху яйчната капсула се простират по цялата ширина; капсулата е светло кафеникава (8х3х2 мм), съдържа около 30 яйца.

Инкубационен период: 2-5 седмици в зависимост от околната температура; оотеките се полагат на случайни места точно преди излюпване на яйцата.

Нимфи: дължина 2-10 мм (без антените), без крила и обикновено са тъмнокафяви; линеят 5-7 пъти по време на своето развитие.

Стадий нимфа: при температура 30 °C продължава 40 дни; до 6 месеца при по-ниска температура.

Зрял индивид: жълтеникав до светло-кафяв с почти успоредни черни надлъжни ивици на проноталния щит, дължина 10-15 мм (без антените); извършва планиращи полети само по изключение при висока температура; мъжките са по-слаби в сравнение с женските и крилата им само частично покриват корема.

От яйце до имаго развитието продължава около 2 месеца при температура 25 °C и до 7 месеца при по-ниска температура.

Продължителност на живот на имагото: 6 месеца, а при лабораторни условия до 1 година

Навици:

насекоми с нощна активност; добри катерачи, катерят се даже по стъкла на прозорци и др.

всеядни, ядат даже хартия, кожа и др.; могат да гладуват в продължение на 6 седмици

предпочитат температура около 25-32 °C; температури по-ниски от -4 °C или по-високи от 40 °C са летални за тях след 12 часа; в умерени и студени райони те живеят само вътре в сградите, изключение правят сметищата

убежища: тъмни, топли и за предпочитане влажни (например зад и под хладилници и кухненски шкафове, в близост до аквариуми, в бани, хотели, ресторанти, кафенета, хлебарници, центрове за социални грижи, в плавателни съдове, нерегулирани сметища)

предпочитат да се крият в пукнатини и цепнатини 5 мм широки; нимфите изискват пукнатини и процепи поне 0,5 мм широки, докато за имагото са необходими процепи най-малко 1,5 мм широки

Пренасят патогенни микроорганизми (Salmonella); издават неприятна миризма от жлези разположени на гръбната им страна; тази специфична миризма е особено неприятна, когато в помещението са се развъдили много хлебарки.

Щети

Замърсяват храната: пренасят бактерии и дребни кърлежи, пренасят болестотворни микроорганизми като например Салмонела.

Издават неприятна миризма чрез своите дорзални жлези.

Разпространение

Разпространяват се в съседните местообитания.

Биват пасивно транспортирани чрез багаж, при пренасяне и транспортиране на хранителни продукти (яйца и др.).

Кафяво-ивичеста хлебарка

brownbanded cockroach 1s

 

Биология

Женските снасят през живота си около 11 оотеки
Оотека: има набраздявания върху хитиновата обвивка: яйчната капсула има размери 4х2,5х1,5 мм и съдържа около 16 яйца
Инкубационен период: 37 дни при 30 °C, 74 дни при 24 °C; оотеките се полагат в интервал от 1-2 дни
Нимфите приличат на имагото, но са без крила; по време на развитието линеят 6-8 пъти
Стадий нимфа продължава около 80 дни при 30 °C; 160 дни при 24 °C
Зрял индивид (имаго): кестеняв на цвят със светли напречни ивици върху торакса и основата на корема; дължина на тялото 10-15 мм (без антените); женските имат къси крила, крилата на мъжките са по-дълги и с тях те извършват планиращ полет
От яйце до имаго развитието продължава 100-140 дни при 30 °C; около 8 месеца при 24 °C
Продължителност на живот на имагото: 3 месеца при 32 °C; 4 месеца при 25 °C и относителна влажност на въздуха 40-80 %
Навици:
без особености, нощна активност
храна: нишестени продукти, тапети, лепилото на тапети и книги; може да преживее около 2 седмици без храна
оптимална температура около 26 °C; при 21 °C, както и при по-ниска температура вече не е активна
убежища: както при германската хлебарка, а също така и на по-сухи места (зад картини и хлабави тапети на стените, в и под мебелите), тъй като предпочита по-висока температура; търси убежища и на по-високи места, всред и около пердета

Щети

Замърсява храната; пренася бактерии и дребни кърлежи, пренася патогенни микроорганизми като например салмонели

Разпространение

Разпространява се в съседни местообитания
Бива пасивно пренасяна чрез багаж, при преместване и транспорт

Профилактик

Добра хигиена
Където това е възможно да се запълват и запушват всички пролуки и цепнатини

Пест контрол

Използвайте услугите на професионалисти!

Американска хлебарка

americancockroachadult

 

В настоящето време съществуват големи възможности за пренасяне от едно място на друго, нови за дадена област синантропни хлебарки с последващата им адаптация и разселване. По този начин чрез вноса на тропически и субтропически плодове и стоки у нас е внесена американската хлебарки – Periplaneta аmericana. За адаптацията на този вид съществени условия са наличието на мазета и подземни комуникации с висока температура на въздуха. Оптималната температура на въздуха за развитието на този вид е 33 С. Американската хлебарка може да бъде механичен преносител на причинителите на редица инфекциозни болести на човека. В много страни тя се вижда в дворните тоалетни, каналните шахти, мазета. Експериментално е доказана възможността за пренасяне причинителя на холерата,цисти на протозои, туберколозни бацили, които запазват вирулентността си в тялото на хлебарктата от 2 до 5 денонощия.

Развитието на хлебарките протича с непълна метаморфоза и минава през три фази: яйце-нимфа-имаго. Оплодената самка отлага яйцата в яйчна капсула /кокон, оотека/, която се образува на края на коремчето. Броя на яйцата в кокона зависи от вида на хлебарките. При американската те са 9. Нимфите на външен вид и биология са сходни с имагото. В своето развитие те преминават през няколко възрасти /стадии/, при което постепенно нарастват, вътрешните и външните им органи се развиват и се превръщат в имаго.

Предпоставки за все по широкото разпространение на синантропните хлебарки в градовете са следните особености на тяхната биология: размножаване през цялата година и висока плодовитост; наличие на яйчна капсула защищаващи яйцата по време на тяхното развитие от неблагоприятните условия на околната среда; непълна метаморфоза в резултат на което има сходство в биологията на нимфите и имагото; многоядност, положителен термотаксис, способност за бързо разселване –активна и пасивна миграция /със стоки, продукция, предмети на бита и др. които се крият поради отрицателния фототаксис; способност за продължително градуване.

Увеличаване числеността и интензивното разпространение на синантропните хлебарки в повечето от големите градове на света се явява следствие на процеса на урбанизация – увеличаване площта на градовете и строежите в тях, особеностите на съвременното градоустройство, което не обезпечава ограничаване разселването на хлебарките, пропуски в санитарно-техническото поддържане на сградите, недостатъчен обем дезинсекции, сравнително бързо изграждащата се резистентност към инсектицидите.

Към създадените благоприятни условия за живот и разпространение на хлебарките в съвременните градове, могат да се отнесат и следните:

– Стабилизация на микроклимата в сградите благодарение на централното отопление;

– Увеличаване благоприятните местообитания особено в обектите с обществено предназначение /декоративни орнаменти, подови настилки, облицовки на стени/ електрообзавеждане в подземни и приземни етажи с висока температура и влажност на въздуха;

– Богата хранителна база, особено обекти за обществено хранене;

– Възможност за активна миграция на хлебарките от една сграда в друга, поради свързването им с мрежа от санитарно комунални системи; миграции вътре в сградите по стълби, вентилационни шахти, сметопроводи, асансьори;

– Възможност за пасивна миграция чрез пренасянето им с различни пакети, предмети и стоки;

– Тясната комуникация между жилищата и мрежата от обекти за битово обслужване на населението, които обикновено заемат първите етажи на сградите.

Важно: Оставете борбата с хлебарките на професионалистите!

Растения, които отблъскват насекомите

Растенията, които отблъскват комарите и мухите

Мухите и комарите могат да съсипят най приятния следобед или вечер. Това се дължи на продължително жужене и неприятните сърбежи причинени от ухапвания. Насекомите разпространяват опасни за здравето бактерии, които причиняват различни болести (например мухите могат да се заразят със салмонела, дизентерия, коремен тиф или тиф, комарите – малария и др.).

За щастие, има ефективен и много приятен начин да ги държим далеч от нашите домове и апартаменти. Как? Като отглеждаме ароматни растения в градината, на балкона или просто в апартамента.

Техните етерични масла възпират ефективно досадните насекоми. Сред тях откриваме толкова познатите босилек, лавандула, мента и мащерка … Запознайте се със седем растения, които ефективно отблъскват насекомите.