Синантропни мухи

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

В профилактиката на чревни и някои други инфекциозни заболявания /полиомиелит, епидемичен хепатит, епидемичен конюнктивит/ важен раздел се явява борбата с мухите.

Биология

Мухите спадат към разред Diptera, подразред Cyclorapha. Обединени са в около 70 семейства, разпространени по цялото земно кълбо. Тези насекоми притежават изключително голяма екологична пластичност. Една част от тях обитават предимно извън населените места, а други наречени синантропни са тясно свързани с човека и и неговата дейност. Най обичайният синантропен вид е Musca domestica, която е ендофилен вид / постоянно влита в закрити помещения, магазини, ресторанти, кухни и др. /. Синантропните видове се срещат и сред представителите на родовете Musca, Calliphora, Sarcophaga, Fannia и др. Повечето синантропни мухи се хранят с хранителни продукти, а също и с различни отпадъци, екскременти на хора и домашни животни. Прелитайки от отпадъците на продуктите за хранене, мухите способстват за фекалното им замърсяване и за разпространението на редица заболявания / чревни инфекции /.

Мухите са насекоми с пълно превръщане, в своето развитие преминават 4 стадия: яйце, ларва, какавида и имаго. Развитието им става в гниещи отпадъци с различен произход . Женските отлагат яйца, от които се развиват ларви. Ларвите на домашната муха се развиват в битови отпадъци, в пресна тор на домашни животни – свински, говежди, конски, човешки и т.н. В кофите за отпадъци, в торта, в месни и рибни отпадъци се развиват и ларвите на сините, зелените месарки, голямата къщна и други видове мухи.
Местата на обитание на Musca domestica са тези помещения, където тя намира храна – жилища на човека, места за отглеждане на домашни животни и др. В топли слънчеви дни мухите са многочислени и на открито около кофи за боклук и хранилки на домашни животни. При захлаждане, облачност те прелитат в помещенията.

В нашата страна домашната муха се появява в края на Май и началото на Юни. Голямата и малката стайна муха излитат рано на пролет през топлите дни на Март и са преобладаващи видове до края на Юни. На есен отново се увеличава числеността на малката стайна муха. Зелената месарка се появява през Април – Май, синята – през Февруари – Март. През летните месеци числеността им се увеличава, като се запазва до късна есен.

За успешна борба със синантропните мухи, е редно да се ползват услугите на специализирани професионални фирми.