Ориенталска хлебарка

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология

Женските снасят през своя живот около 8 оотеки (яйчни капсули)

Оотека: няма набраздявания върху хитиновата обвивка; яйчната капсула има размери 10х5х3 мм и съдържа около 16 яйца

Инкубационен период: 44 дни при температура 30 °C, 80 дни – при 20 °C; оотеките се полагат след около 5 дни

Нимфи: приличат на зрелите (имаго), но са без крила; по време на своето развитие линеят 7-10 пъти
Стадий нимфа продължава при мъжките около 5 месеца при температура 30 °C, а при женските – 9 месеца
Зрял индивид (имаго): синкаво-черно на цвят до тъмнокафяво: дължина 21-28 мм (без антените); женските имат много къси крила; крилата при мъжките индивиди са по-дълги, но те не могат да летят
От яйце до имаго развитието продължава 6 месеца при температура 30 °C; повече от една година при температура по-ниска от 25 °C

Продължителност на живот на имагото: 2 месеца при температура 30 °C; 9 месеца при 20 °C

Навици

  • нощна активност; не могат да се катерят добре върху гладки повърхности
  • всеядни, ядат даже хартия, кожа и др.; могат да преживеят гладни до 3 седмици
    оптимална температура около 25 °C
  • убежища: тъмни, влажни и по-хладни местообитания, отколкото при германската хлебарка, в места където да пропълзят в мазетата и канализация

Пренасят патогенни микроорганизми и отделят неприятна миризма от дорзалните жлези

Щети

Замърсяват храната; пренасят бактерии и дребни кърлежи; пренасят патогенни микроорганизми, например салмонела (Salmonella)
Издават неприятна миризма чрез своите дорзални жлези

Разпространение

Разпространяват се в съседни местообитания
Биват пасивно транспортирани чрез багаж, при пренасяне и транспортиране

За отстраняването им ползвайте професионални услуги!