Малка домашна муха

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология

Пълна метаморфоза
Стадий яйце: 1-3 дни; женската снася 200-600 бели яйца в партида по 30-70 яйца всеки път
Ларва (личинка): кафява, с дължина около 8 мм; има странични издатъци, които подпомагат пълзенето
Стадий ларва: около една седмица; развитието става в гниещ субстрат като например фекалии
Какавида (пупа): затворена в цилиндричен по форма пупариум, кафяво оцветена
Стадий какавида: продължава 10-30 дни
Зрял индивид (имаго): торакс сиво оцветен, а коремче с 3 жълти ивици и триъгълни петна на гръбната страна
От яйце до имаго: развитието продължава 2-6 седмици
Максимален живот на имагото: женските живеят 3 месеца; мъжките умират скоро след чифтосването

Навици

Малката домашна муха често обитава ферми за бройлери

обитава торища, сметища, трупове на животни, хранителни продукти
храна: фекалии, сладки субстрати

Щети

Разпространява заболявания: пренася бактерии от сметища върху храната
Замърсява повърхността на мебели, кухненски съдове, стъклени изделия със секрети от влажни капки

Разпространение

От сметищните контейнери, торища, обори, пасища, разпръснати разлагащи се субстрати и нечистотии и т.н.

Профилактика

Добра хигиена
Плътно затваряне с капаци на кофи за смет и контейнери
Извозване на оборския тор от фермите, колкото е възможно по-скоро и поддържане на торищните ями добре покрити
Защитни мрежи срещу мухи, сенници, лентовидни завеси, летящи врати

Пестконтрол

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол /контрол на вредителите/.