Кърлежи

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

ИКЗОДОВИ КЪРЛЕЖИ (Ixodidae)
ОБИКНОВЕН КЪРЛЕЖ (Голям,пасищен кърлеж) (Ixodes ricinus L.)

Биология

Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити на хора и животни от разред акари

Непълна метаморфоза

Развитие на този кърлеж вътре в сградите не е възможно, понеже е твърде сухо за тях.

Стадий яйце: продължава няколко седмици; женските снасят няколко хиляди жълтеникави яйца във влажна среда (така яйцата биват предпазени от изсъхване)

Стадий ларва / нимфа: продължава около 6 седмици, ако не намерят гостоприемник за смучене на кръв; ларвата / нимфата издържат на гладуване 1-2 години

Фаза имаго: мъжките са 2 мм, женските са 4 мм, но когато са напълно насмукани с кръв стават 11 мм; на цвят са сиви до ръждивокафяви; продължителността на живот на имагото е около 2 години

Навици

предпочитани местообитания са гъста растителност от храсталаци и др., с относителна влажност повече от 80%

храна: кръв от бозайници, птици и влечуги; яйцата се снасят сред растителността; ларвата има 6 крака; нимфата и женското имаго се нуждаят от кръвосмучене

Щети

Обикновеният кърлеж пренася различни заболявания, Ку-треска и Лаймска болест

При отстраняване на кърлежа от кожата, може да се скъса хоботчето, чрез което се е впил в нея. Това може да предизвика дразнене или инфектиране. Не бива да се анестезира с алкохол или трапезно олио. Ефективно е изваждането на кърлежа чрез пинсета и въртеливи движения

Разпространение

Чрез домашни любимци (кучета и др.) или чрез дивата фауна в околностите

Профилактика

Да се облича защитно облекло (дълги панталони, дълги ръкави) когато се посещават влажни гористи райони

Да се използват подходящи и регистрирани репеленти за откритите части на тялото при преминаване през влажни храсталаци, особено през периода от април до септември

Пест контрол

След всяка разходка с кучето в гористи и влажни места, да се проверява кучето и придружителя за наличие на икзодови кърлежи и да се отстраняват чрез въртеливо движение

Ако е необходимо, да се прилага регистриран продукт за контрол на кърлежите върху домашните любимци.
При всички останали случаи ползвайте услугите на професионални фирми.