Кучешки кърлежи

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология

Кърлежите са кръвосмучещи ектопаразити по хората и животните

Кучешкият кърлеж е много обичаен, широко разпространен вид в тропическите и субтропическите региони, включително и в Средиземноморието.

Непълна метаморфоза

Развитието на кучешки кърлеж става изцяло вътре в постройките при условията на умерения климат

Стадий яйце: 3-8 седмици. Женските снасят няколко хиляди яйца в пукнатини и цепнатини на пода и тавана, в дървенията на постройки и др

Стадий ларва/нимфа: продължава около 4-9 седмици. Кръвосмученето от куче е задължително
СТадий имаго: когато е напълно насмукан с кръв е 8 мм, червено-кафяв на цвят. След копулация и след първото кръвосмучене, женската започва яйцеснасянето. Продължителността на живот на имагото е няколко години, може да гладува до 200 дни

Навици

свободно живеещ вид в природата на тропически и субтропически райони; при условията на умерения климат се среща само в отопляеми сгради, където обитават едно или повече кучета

храна: смучат кръв от кучетата

Щети

По изключение се явява при хора

Кучешкият кърлеж пренася заболявания от куче на куче, болести като рикетсиоза може да зарази и хората

При отстраняване на кърлежа от кожата може да се скъса хоботчето, чрез което се е впил в нея; не бива да се анестезира с алкохол или трапезно олио; ефективно е изваждането на кърлежа чрез специална пинсета и въртеливо движение

Разпространение

Чрез кучетата, по време на ваканция с каравани, или палатки и др. в района на Средиземноморието

Профилактика

Периодично да се проверяват кучетата за наличие на кърлежи

Когато се открият кърлежи, да се посети ветеринарен лекар

Пест контрол

Отстраняване на кърлежите чрез въртеливи движения

Когато е необходимо, да се използва регистриран продукт за контрол на кърлежите по домашни любимци

В местообитания с кърлежи е необходимо да се проверяват пукнатини и цепнатини и да се третират с инсектицид с остатъчно действие; да не се пропуснат при обработка и таванските помещения

Внимателно да се инспектират резултатите от третирането: ако е необходимо да се проведе повторно третиране

Проверяване на всички места, където кучетата имат достъп

Проследяване

Профилактични мерки и контрол