Кафяво-ивичеста хлебарка

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология

Женските снасят през живота си около 11 оотеки.

Оотека: има набраздявания върху хитиновата обвивка: яйчната капсула има размери 4х2,5х1,5 мм и съдържа около 16 яйца

Инкубационен период: 37 дни при 30 °C, 74 дни при 24 °C; оотеките се полагат в интервал от 1-2 дни
Нимфите приличат на имагото, но са без крила; по време на развитието линеят 6-8 пъти
Стадий нимфа продължава около 80 дни при 30 °C; 160 дни при 24 °C

Зрял индивид (имаго): кестеняв на цвят със светли напречни ивици върху торакса и основата на корема; дължина на тялото 10-15 мм (без антените); женските имат къси крила, крилата на мъжките са по-дълги и с тях те извършват планиращ полет
От яйце до имаго развитието продължава 100-140 дни при 30 °C; около 8 месеца при 24 °C

Продължителност на живот на имагото: 3 месеца при 32 °C; 4 месеца при 25 °C и относителна влажност на въздуха 40-80 %

Навици

Без особености, нощна активност

Храна

Нишестени продукти, тапети, лепилото на тапети и книги; може да преживее около 2 седмици без храна
оптимална температура около 26 °C; при 21 °C, както и при по-ниска температура вече не е активна
убежища: както при германската хлебарка, а също така и на по-сухи места (зад картини и хлабави тапети на стените, в и под мебелите), тъй като предпочита по-висока температура; търси убежища и на по-високи места, всред и около пердета

Щети

Замърсява храната; пренася бактерии и дребни кърлежи, пренася патогенни микроорганизми като например салмонели

Разпространение

Разпространява се в съседни местообитания
Бива пасивно пренасяна чрез багаж, при преместване и транспорт

Профилактика

Добра хигиена
Където това е възможно да се запълват и запушват всички пролуки и цепнатини

Пест контрол

Използвайте услугите на професионалисти!