Кариери

В Агроинсект ЕООД непрекъснато предлагаме нови възможности за квалифицирани кадри. Разгледай нашите предложения и стани част от екипа ни!

Биолог

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – бакалавър;
 • Да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативност, организиранoст, прецизност, ориентация към резултати, фокус към клиента;
 •  Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява първоначален оглед на нови обекти.
 • Разработва програми по пест контрол за всеки обект.
 • Участва в подготовката и изготвянето на договори за пест контрол, контролира изпълнението им, съгласно утвърдени вътрешни правила.
 • Пряко ръководи и контролира дейността на пест операторите, анализира допуснатите слабости и следи за своевременното им отстраняване.
 • Провежда опреснителни и квалификационни занятия с пест операторите два пъти в годината.
 • Отговаря за подпомагане процеса на формиране на екологичната политика на дружеството.
 • Следи и отговаря за спазване на законодателството в областта на екологията.
 • Участва в подготовката за участие на фирмата в обществени поръчки по ЗОП

Еколог

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – бакалавър; специалност екология и опазване на околната среда;
 • Много добро владеене на MS Office;
 • Да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативност, организиранoст, прецизност, ориентация към резултати, фокус към клиента;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява първоначален оглед на нови обекти.
 • Разработва програми по пест контрол за всеки обект.
 • Участва в подготовката и изготвянето на договори за пест контрол, контролира изпълнението им, съгласно утвърдени вътрешни правила.
 • Пряко ръководи и контролира дейността на пест операторите, анализира допуснатите слабости и следи за своевременното им отстраняване.
 • Провежда опреснителни и квалификационни занятия с пест операторите два пъти в годината.
 • Отговаря за подпомагане процеса на формиране на екологичната политика на дружеството.
 • Следи и отговаря за спазване на законодателството в областта на екологията.
 • Участва в подготовката за участие на фирмата в обществени поръчки по ЗОП

Кандидатствай онлайн още сега

  ДДД услуги за фирми и жилища
  Виж повече

  ДДД продукти
  Виж повече