Какви видове кърлежи има у нас и колко опасни са за здравето

кърлежи

Кърлежите, които се срещат на територията на страната ни, са общо 6 рода и близо 40 вида. Те биват меки и твърди и се отличават както по приемниците, по които паразитират, така и по инфекциозните заболявания, които разпространяват. Иксодовите кърлежи са най-разпространени в България и можете да ги срещнете както в извънградски условия, така и в градска среда – по зелени площи в паркове, детски площадки и градини.

Неопитно око трудно може да различи различните видове кърлежи, въпреки спецификите като размер, дължина или форма на хоботчето, окраска и други. Затова оставете това на специалистите. Ето някои ориентири с какви паразити може да се срещнете тук.

Повече за видовете кърлежи, които може да срещнете в България

Ixodes Ricinus са твърди кърлежи, които са най-разпространени у нас. Те са сравнително мънички и не подбират видовете, на които паразитират. Можете да ги срещнете през пролетта, но и в късната есен. Срещата с тях е особено неприятна, защото те пренасят туларимия, енцефалит и Лаймска болест.

Кафявият кучешки кърлеж не обича само кучета, той напада дребни животни, хора и котки. Развива се бързо и снася два пъти годишно. Пренася пироплазмоза, опасна за кучетата, и марсилска треска. Dermacentor marginatus е сравнително едър вид и лесно се разпознава заради отличаващата се емайлирана шарка. Пренася рикетсиоза, енцефалит, ку-треска, туларемия и пироплазмоза.

Двухостовият кърлеж Rhipicephalus bursa е опасен за тревопасните животни основно. Може да зарази приемника с анаплазмоза, бабезиоза, пироплазмоза, тейлериоза и бруцелоза.

Друг двухостов кърлеж е Hyalomma marginatum. Те са много устойчиви на препарати, а освен това паразитират от февруари чак до декември. Носители са на кримска треска. Навсякъде в страната се срещат и кърлежи от рода Haemaphysalis. Опасен е, защото заразява с ку-треска, рикетсиоза, енцефалит, бруцелоза и петнист тиф.

Съществуват и други разновидности от тези паразити, които може да срещнете в България. Превенцията и пръскането срещу тях ще Ви спестят много проблеми и рискови ситуации. Намесата на специалисти може да Ви гарантира, че независимо от вида им, в края на обработката на терена ще имате спокойствието, че задълго няма да се срещате с тези вредители.