Зимуващи видове мухи

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

ЗИМУВАЩИ ВИДОВЕ МУХИ:

a. ПОЛЕНИЯ (Pollenia rudis Febr.)
б. ЕСЕННА ГОВЕЖДА МУХА(Musca autumnalis Deg.)
в. ЖЪЛТА МУХА (Thaumathomyia notata Mg)

Биология

Пълна метаморфоза

Развитието от яйце до имаго протича извън сградите.
Поленията прилича на имагото на домашната муха, но е покрита с множество златисти космици на гърба и има пепелно-сиво коремче; дължина 8 мм.
Есенната говежда муха прилича на домашната муха, но с различно жилкуване по крилата и черна ивица на гръбната страна; коремче жълтеникаво; дължина 6-7 мм.
Жълтата муха има блестящо жълт цвят с три черни лъскави ивици върху гръбната страна на торакса; има дължина 3 мм.

Навици

Наесен възрастните мухи навлизат вътре в сградите, за да презимуват.
Говежда муха и поленията предпочитат някои сгради за презимуване се явяват там всяка година.
Жълтите мухи презимува в бръшляна и други растения извън сградите.

Щети

Досаждат и безпокоят обитателите наесен и пролет, когато са в голямо количество.

Разпространение

От селските (пасищни) райони обикновено се разпространяват във високите сгради.

Профилактика

Запушване на всички възможни отвори и пролуки, откъдето проникват мухи.
Преместване на бръшляните, заради жълтите мухи, както и други подобни пълзящи по стените растения,

Пест контрол

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол /контрол на вредителите/.