Домашна муха

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология:

Пълна метаморфоза
Стадий яйце: 1-3 дни. Женската снася 600 – 2000 бели яйца в партиди по 100 – 150 яйца
Ларва (личинка): светлосиня, дължина около 10 мм, две изпъкналости, които подпомагат пълзенето
Стадий ларва: около една седмица; ларвата се развива в разлагащи се материи, като например екскременти
Какавида (пупа): затворена в цилиндричен по форма пупариум, кафяво оцветена
Стадий какавида: продължава 3-8 дни
Зрял индивид (имаго): торакс сив с 4 черни ивици
От яйце до имаго: развитието продължава 1-3 седмици
Максимален живот на имагото: 3 месеца; мъжките умират наскоро след чифтосването

Навици:

Обитават торища, отпадъци, умрели животни, хранителни продукти и др.
храна: екскременти, сладки материи и др.

Щети:

Използвайте услугите само на професионални фирми по пест контрол / контрол на вредителите /.