Унищожаване на мравки

унищожаване на хлебарки
Мравките са семейство Formicidae и обитават различни биотопи в откритата природа, в близост до домовете или в самите домове. Мравките са повече от 340 рода и наброяват над 5 хиляди вида. В България са налични видове от местната фауна, както и такива внесени от чужбина. Мравките живеят на големи семейства и образуват колонии с размери, вариращи от няколко десетки хищни индивида, обитаващи малки естествени кухини, до сложно организирани общества, заемащи обширна територия и съставени от милиони индивиди. За да се образува нов мравуняк са достатъчни 1 майка, 5 работнички и 20 ларви. Цикълът на развитие на мравките е яйце, ларва, какавида и имаго. Работничките са най-многобройни в гнездото. Развиват се от оплодени яйца, снесени от царицата и изпълняват различни функции – отопляват гнездото, грижат се за царицата и потомството, за структурата на гнездото и т.н.

Мравките са преки или непреки тревопасни животни, хищници, хранят се и с мърша. Повечето видове са всеядни и много малко видове са тясно специализирани в консумацията на определен вид храна. Мравките са механични преносители на чума, туберкулоза, коремен тиф, дизентерия и др. Привлича ги миризмата на гной, храчки и рани, като дори могат да влязат под превръзката на рана.

Борбата срещу мравките е трудна поради социалния им начин на живот и недостъпността на техните гнезда.

Профилактични мерки за защита от мравките са:

  • поддържането на чистота, за да се ограничат развъдните им места;
  • запушване на всички дупки, цепнатини и пролуки под первазите на прозорци и врати;
  • запушване на всички дупки край отоплителните тръби и кабели.

Методи за борба с мравките се различават в зависимост от вид на препаратите, които се използват.

1. Прахообразни препарати с контактно действие:

  • полепват по мравката и се пренасят в гнездото;

2. Примамки

  • най-често под формата на гел,  съставени от инсектициди и атрактанти (захар, мед, месо и др.). Примамките се пренасят от работничките в гнездото и ефектът настъпва от 3 до 14 дни след обработката;

3. Препарати, от които се приготвят разтвори за пръскане.

  • с тях се постига 95% успеваемост, като за гарантиране на дълготраен ефект се налага изпръскване на всички помещения в полазения от мравките обект. Ефектът от третирането настъпва на следващия ден. В зависимост от числеността на популацията в повечето случаи се налага повторно третиране 14 дни след първата обработка.

Първата стъпка е при възможност да се търси и третира гнездото
При обработка срещу мравки на открити площи те не трябва да се напояват или  мият с вода няколко часа преди обработката и няколко часа след нея.

ДДД услуги за фирми

Виж повече

ДДД услуги за жилища

Виж повече