ДДД услуги

Дезинсекция
Дезинфекция
Дератизация

ДДД услуги за дома и жилища

ДДД услуги за бизнеса

ДДД услуги за етажната собственост

Консултации

Преди да се пристъпи към дезинфекция, дезинсекция или дератизация наш екип прави безплатен оглед на място.
Експертите ни оценяват състоянието на обекта и анализират рисковите фактори. Консултират за евентуални технически решения, след изпълнението на които е възможно да не се налагат химически обработки. Целта е да се минимизират разходите и същевременно да се постигне траен ефект.
Ако се налага химическа защита, специалист от фирмата препоръчва как да се подготви обекта преди обработката му с биоциди.

Препоръчваме най-подходящата комбинация от методи и средства за защита на обекта съобразно спецификата му.
Ако са ползвани услуги на други фирми с подобна дейност, но не е постигнат желания резултат, АГРОИНСЕКТ ЕООД предлага решение на проблема при непрекъснат контрол на ефекта и качеството.

АГРОИНСЕКТ ЕООД – вземи правилното решение!

Кой може да ползва нашите услуги

Агроинсект ЕООД извършва своята дейност в: офиси; индустриални и търговски площи, вкл. помещения за производство на храни и напитки, ресторанти и други заведения за хранене; хотели, болници, детски и учебни заведения, други административни и обществени сгради; паркове, градини, сметища и други открити пространства; частни жилища.

Имаме опит с всякакъв тип обекти, в които трябва да се поддържа високо ниво на хигиена. Това ни позволява да направим професионална оценка на състоянието на вашите помещения и да преценим кой подход за дезинфекция, дезинсекция или дератизация ще е максимално ефективен. Оставете на нас борбата с вредителите. Гарантираме качество, професионализъм и резултати.

Направи заявка
по телефон

Свържи се с нас
по E-mail

Контакти