Германска хлебарка

Как да се отървем трайно от хлебарките у дома

Биология

Женските снасят през живота си около 7 оотеки или яйчни капсули.

Оотека: набраздяванията върху яйчната капсула се простират по цялата ширина; капсулата е светло кафеникава (8х3х2 мм), съдържа около 30 яйца.

Инкубационен период: 2-5 седмици в зависимост от околната температура; оотеките се полагат на случайни места точно преди излюпване на яйцата.

Нимфи: дължина 2-10 мм (без антените), без крила и обикновено са тъмнокафяви; линеят 5-7 пъти по време на своето развитие.

Стадий нимфа: при температура 30 °C продължава 40 дни; до 6 месеца при по-ниска температура.

Зрял индивид: жълтеникав до светло-кафяв с почти успоредни черни надлъжни ивици на проноталния щит, дължина 10-15 мм (без антените); извършва планиращи полети само по изключение при висока температура; мъжките са по-слаби в сравнение с женските и крилата им само частично покриват корема.

От яйце до имаго развитието продължава около 2 месеца при температура 25 °C и до 7 месеца при по-ниска температура.

Продължителност на живот на имагото: 6 месеца, а при лабораторни условия до 1 година

Навици

  • насекоми с нощна активност; добри катерачи, катерят се даже по стъкла на прозорци и др.
  • всеядни, ядат даже хартия, кожа и др.; могат да гладуват в продължение на 6 седмици
  • предпочитат температура около 25-32 °C; температури по-ниски от -4 °C или по-високи от 40 °C са летални за тях след 12 часа; в умерени и студени райони те живеят само вътре в сградите, изключение правят сметищата
  • убежища: тъмни, топли и за предпочитане влажни (например зад и под хладилници и кухненски шкафове, в близост до аквариуми, в бани, хотели, ресторанти, кафенета, хлебарници, центрове за социални грижи, в плавателни съдове, нерегулирани сметища)
  • предпочитат да се крият в пукнатини и цепнатини 5 мм широки; нимфите изискват пукнатини и процепи поне 0,5 мм широки, докато за имагото са необходими процепи най-малко 1,5 мм широки
  • Пренасят патогенни микроорганизми (Salmonella); издават неприятна миризма от жлези разположени на гръбната им страна; тази специфична миризма е особено неприятна, когато в помещението са се развъдили много хлебарки.

Щети

  • Замърсяват храната: пренасят бактерии и дребни кърлежи, пренасят болестотворни микроорганизми като например Салмонела.
  • Издават неприятна миризма чрез своите дорзални жлези.

Разпространение

Разпространяват се в съседните местообитания.

Биват пасивно транспортирани чрез багаж, при пренасяне и транспортиране на хранителни продукти (яйца и др.).